Verandercyclus bij Getronics

Eind 2009 werd een organisatieverandering aangekondigd. Een versterking van de klantkant en een evenwichtiger balans met de technische kant van de organisatie. Deze verandering was het begin van een twee jaar durende verandercyclus. Niet alleen de structuur maar ook de strategie, de systemen en het merk werden in twee jaar tijd aangepakt.

Een eenduidig beeld
In de zeer competitieve ICT markt is het zaak om een duidelijk en onderscheidend beeld richting klanten te behouden en vertrouwen uit te stralen. De dienstverlening van Getronics is namelijk voor veel organisaties, instellingen en overheidsinstanties cruciaal in hun dagelijkse gang van zaken.

Terwijl er op alle fronten werd gesleuteld om de organisatie effectiever en slagvaardiger te maken en ingrijpende trajecten speelden – zoals offshoring van werkzaamheden naar India – was een duidelijk verhaal hard nodig. Een verhaal dat op alle niveaus, zowel intern als extern, uitgedragen kon worden.

Dialoog
Het verhaal hielp om iedereen op hetzelfde pad te houden en gericht op hetzelfde doel. Maar een verhaal alleen is niet genoeg. Zichtbaarheid en toegankelijkheid van de directie richting medewerkers was ook een belangrijk aandachtspunt. In 2011 is er daarom twee keer een intensieve rondgang van de CEO en de andere directieleden naar alle grote Getronics / KPN Corporate Market locaties gehouden, om persoonlijk aan medewerkers uit te leggen waar de organisatie heen gaat en wat dit voor medewerkers betekent.  En vooral ook om een dialoog met medewerkers aan te gaan. Zowel live als via social media.

Het nieuwe werken – één van de pijlers van de dienstverlening van Getronics / KPN Corporate Market – werkt als een katalysator in deze veranderingen. Het biedt mogelijkheden tot flexibilteit en faciliteert nieuwe mogelijkheden in communicatie.