Social media platform

Connect is het social media platform van KPN. Dit communicatieplatform werd begin 2011 uitgerold voor Getronics. Als adviseur heb ik de interne uitrol van dit platform binnen Getronics begeleid.

Het gebruik maken van social media gaat niet vanzelf. Je hebt een groep actieve gebruikers nodig – de early adapters – die als ambassadeurs optreden richting hun collega’s. Daarom is het goed om in een vroeg stadium deze mensen te identificeren en hen te faciliteren in hun rol als ambassadeur.

Daarnaast is het essentieel dat het management actief participeert in het platform. Het doel van een social media platform is om daadwerkelijk de dialoog aan te gaan. Dat werkt alleen als alle niveaus in de organisatie participeren. Als het senior management zelf geen gebruik maakt van het social media platform, dan is dat een doodsteek voor het medium.  Voor de communicatie adviseur ligt er dan ook een belangrijke taak om het management te begeleiden en hen te helpen om structureel te reageren op posts, zelf blogs of tweets te plaatsen, etc. door advisering en het geven van workshops.

De laatste kritische succesfactor is om het social media platform een strategische rol te geven in de communicatie. Het is niet zomaar een communicatiekanaal dat erbij komt, maar het komt voor een groot deel in plaats van. Durf dan ook echt te kiezen voor content die alleen via het social media platform wordt aangeboden

Social media is geen hype.
Het is de spil in de communicatie van vandaag.

Succesfactoren:
– Ambassadeurs
– Actieve participatie van management
– Strategische rol in communicatie