Overname

Het jaar 2005 stond bij Telfort in het teken van de overname door KPN. Een ingrijpende verandering na een lange tijd van onzekerheid. In dit project was de belangrijkste vraag:”Hoe houd je je medewerkers betrokken bij de ontwikkelingen en verlies je niet de focus op resultaten?

Een overname brengt een periode van onzekerheid met zich mee. Zeker voor beursgenoteerde bedrijven, waarbij al vanaf het moment van intentie voor overname openheid van zaken moet worden gegeven.
Het risico is dat vanaf de eerste tekenen van een op handen zijnde overname de organisatie “lam” slaat. Medewerkers zijn onzeker en hebben geen inzicht in het proces. Het is onduidelijk wat deze situatie voor hen gaat betekenen.

Ambities en doelstellingen zijn ineens niet meer zo belangrijk. Men wacht af. In korte tijd kan een dergelijke houding een flinke negatieve impact hebben op de resultaten van de organisatie en daarmee de sfeer binnen het bedrijf. In feite bevindt het bedrijf zich dan in een neergaande spiraal.

In de aanpak staan de volgende elementen centraal:
– Zorgvuldige open en heldere communicatie
– Benadrukken van “business as usual” houding
– Eerst intern, dan extern communiceren

Het resultaat van de aanpak is dat de medewerkers betrokken zijn bij het proces. Ze hebben een rol en een verantwoordelijkheid. De resultaten van de organisatie blijven op peil en de veranderingen die na de overname ongetwijfeld zullen volgen, zullen minder weerstand opleveren, omdat de medewerkers van het begin af aan zijn betrokken bij de ontwikkelingen.