Maatschappelijke betrokkenheid

De maatschappelijke kant van de organisatie vormgeven kan op veel manieren. Een maatschappelijke activiteit biedt volop mogelijkheden om de organisatie cultuur te verstevigen en betrokkenheid te vergroten. Zeker als het als het een structurele plek krijgt in de organisatie.

Juist in tijden van enorme druk op de verbetering van de financiële performance van de organisatie introduceerde Telfort in 2003  haar maatschappelijke activiteiten. Hierin was een duidelijke rol voor de medewerkers weggelegd. Met de Telfort bouwreis wordt niet alleen een goed doel financieel gesteund, maar belangrijker nog, de bewustwording en betrokkenheid van de medewerkers bij de maatschappelijke activiteiten van de organisatie.

In 2003 en 2004 organiseert Telfort deze reizen in samenwerking met Habitat for Humanity. Deze stichting stelt zich ten doel de armoedebehuizing. Zij maken het voor gezinnen mogelijk om een fatsoenlijk huis te betrekken, wat weer een positief effect heeft op de hele welzijnssituatie van het gezin. De bouwreis is een jaarlijkse reis voor zo’n 30 medewerkers. Zij gaan een week lang op reis om te bouwen aan Habitat huizen.

Na deze twee ervaringen groeit de behoefte aan het steunen van een goed doel, dat dichter bij de organisatie staat en toegankelijker is dan de bestemmingen via Habitat for Humanity. We komen in contact met Ria Fennema. Zij is de drijvende kracht achter de Spirit of Faith Childrens Centre’s in Kenia. Het idee ontstaat om bouwreizen te organiseren naar de weeshuizen in Kenia. In plaats van de jaarlijkse bouwreis organiseert Telfort vanaf eind 2004 elk kwartaal een bouwreis voor 6 medewerkers. Gedurende een week bouwen ze mee aan de faciliteiten van het weeshuis . Daarnaast participeren ze in het outreachtprogramma, wat erop gericht is om gezinnen en kinderen in de nabije omgeving van de weeshuis te ondersteunen met voedsel, onderwijs en inkomensmogelijkheden, zodat ze op termijn weer “selfsupporting” kunnen zijn.

De doelstelling van deze maatschappelijke activiteit voor de organisatie is:
– een wezenlijke bijdrage leveren aan de toekomst van de kinderen in het weeshuis
– medewerkers een actieve rol geven in de betrokkenheid
– medewerkers een bijzondere ontplooiingsmogelijkheid bieden

Daarnaast hebben de bouwreizen van Telfort aanzienlijke publiciteit opgeleverd. Door de onderscheidende manier waarop de organisatie haar maatschappelijke rol invulling geeft, samen met haar medewerkers, zijn publicaties verschenen in o.a. het Financieele Dagblad, Intermediair, Opzij, Kidsweek en De Telegraaf.

De impact van de Telfort Bouwreizen op de organisatie is aanzienlijk. De bouwreizen brachten een “ziel” in de voornamelijk financieel gedreven organisatie. De maatschappelijke activiteit is een cultuurelementgeworden die Telfort onderscheidt van andere organisaties en waar medewerkers met trots over spreken. De actieve betrokkenheid van medewerkers is in de loop der jaren vergroot en heeft in september 2006 en 2007 geresulteerd in de organisatie van het Spinning for Kenia Event. Een sportief evenement ten bate van de stichting Spirit of Faith. De opbrengsten waren beide jaren omstreeks € 90.000!

EmpoweringPeople organiseerde in 2007 een bouwreis volgens hetzelfde concept voor Schretlen & Co. Deze activiteit paste binnen hetBinden en Boeien beleid van deze bank.