Een projecthotel in Wagenborgen

De plannen om in het dorp Wagenborgen in Oost-Groningen een projecthotel te realiseren voor zo’n 1200 buitenlandse werknemers veroorzaakt onrust in het dorp. Daarmee komt de ontwikkeling van dit hotel in gevaar.

Met een gerichte aanpak in nauwe samenwerking met de gemeente en de projectontwikkelaar wordt de onrust onder de inwoners van het dorp beperkt en de betrokkenheid van de inwoners bij de toekomstige ontwikkelingen in het dorp vergroot.

De psychologische afstand tussen de gemeente en de inwoners wordt met duidelijke, toegankelijke communicatie, waarbij rekening gehouden wordt met de verschillende belangen binnen de dorp, overbrugd. Zo komt de realisatie van de tijdelijke huisvesting binnen bereik en ontstaat er een win-win situatie voor alle betrokken partijen.