Een museaal centrum in Bergen

De ontwikkeling van een nieuwe kunstinstelling in Bergen loopt niet op rolletjes. De nieuwe instelling komt in de plaats van vijf bestaande kunstinstellingen. Zowel financieel als inhoudelijk is het nodig om de krachten te bundelen om in de toekomst een instelling van niveau te huisvesten in Bergen. Maar elke verandering gaat gepaard met onzekerheid en daarmee ook weerstand.

Dit project had een uitdagende voorgeschiedenis dankzij negatieve publiciteit in de media en wisselingen in de aansturing van het project. Het zichtbaar maken van de verandering, het benadrukken van de noodzaak bij de betrokken instellingen en een duidelijke positionering zorgden voor een positieve wending van het project. Met positieve publiciteit in de media werd het algemene publiek bereikt. Zo ontstond er weer vertrouwen in het kunstcentrum en stemde de Gemeenteraad in mei 2009 in met de verdere ontwikkeling van het ‘Centrum voor Kunst en Cultuur”. Opening verwacht in 2011.

Een project in samenwerking met PR on the Park.