BUZZ: ING’s social collaboration platform

BuzzIn 2011 introduceerde ING wereldwijd het social collaboration platform Buzz. Via dit platform hadden alle collega’s wereldwijd toegang tot elkaar en maakte het virtuele samenwerking mogelijk. Alleen… het gaat niet vanzelf vliegen.

Als adviseur was ik verantwoordelijk voor de global adoptie en inzet als collaboration platform. Intensieve samenwerking met communicatieteams in de landen waar ING in vertegenwoordigd is; het ontwikkelen en beschikbaar stellen van materiaal om adoptie te ondersteunen; werken aan support vanuit senior management; early adopters aansporen om als ambassadeur op te treden en advisering over een effectieve integratie van communicatie via bestaande intranetten en Buzz.

In potentie een krachtig platform, but the proof is in the pudding.

Een platform zoals Buzz kan een catalysator zijn van een andere manier van werken. Maar het doorbreken van gewoontes en routines is niet eenvoudig. Een lange adem, kleine stapjes nemen en werken aan bewijsvoering waarmee je aantoont dat deze manier van social collaboration echt waarde toevoegt voor het bedrijf.

Het vereist believers. Visie, lef en.. geduld.