Projecten

Social media platform
Connect is het social media platform van KPN. Dit communicatieplatform werd begin 2011 uitgerold voor Getronics. Als adviseur heb ik de interne uitrol van dit platform binnen Getronics begeleid. Social media komt niet er bij, maar in plaats van. Dat vergt een gedegen aanpak. Het gaat om bekend maken, faciliteren & stimuleren. En daarnaast het vinden van de juiste verhouding met de bestaande middelen.
– lees meer –

Verandercyclus bij Getronics
Een nieuwe organisatiestructuur, een aangescherpte strategie, nieuwe systemen en een nieuwe CEO. Een opeenstapeling van veranderingen. Verandering als enige constante. Een pittige taak om de medewerkers betrokken en gemotiveerd te houden en tegelijkertijd de buitenwereld een consistent beeld te geven van de organisatie en haar dienstverlening.
lees meer

Een museaal centrum in Bergen
De ontwikkeling van een nieuwe kunstinstelling in Bergen loopt niet op rolletjes. De nieuwe instelling komt in de plaats van vijf bestaande kunstinstellingen. Zowel financieel als inhoudelijk is het nodig om de krachten te bundelen om in de toekomst een instelling van niveau te huisvesten in Bergen. Maar elke verandering gaat gepaard met onzekerheid en daarmee ook weerstand.
lees meer

Een projecthotel in Wagenborgen
De plannen om in het dorp Wagenborgen in Oost-Groningen een projecthotel te realiseren voor zo’n 1200 buitenlandse werknemers veroorzaakt onrust in het dorp. Daarmee komt de ontwikkeling van dit hotel in gevaar.
lees meer

Glasvezel
KPN heeft hoge ambities voor de uitrol van glasvezel. Maar het is voor de gemiddelde Nederlander helemaal niet duidelijk wat glasvezel is en wat je ermee kunt. Bovendien is er ook nog onvoldoende steun vanuit de overheid, vanwege dezelfde onbekendheid. Hoog tijd voor een duidelijke positionering van ‘glas’.
lees meer

Overname
Het jaar 2005 stond bij Telfort in het teken van de overname door KPN. Een ingrijpende verandering na een lange tijd van onzekerheid. In dit project was de belangrijkste vraag: ”Hoe houd je je medewerkers betrokken bij de ontwikkelingen en verlies je niet de focus op resultaten?”
lees meer

Rebranding
In 2002 vond de rebranding van Telfort naar O2 plaats. Nog geen anderhalf jaar later werd het oude Telfort weer nieuw leven ingeblazen. Een rebranding biedt volop uitdagingen. Op het eerste gezicht begin je met een schone lei, maar intern is dat natuurlijk niet zo. Hoe maak je medewerkers tot ambassadeur van je (nieuwe) merk?
lees meer

Maatschappelijke betrokkenheid
De maatschappelijke kant van de organisatie vormgeven kan op veel manieren. Een maatschappelijke activiteit biedt volop mogelijkheden om de organisatie cultuur te verstevigen en betrokkenheid te vergroten. Zeker als het een structurele plek krijgt in de organisatie.
lees meer