Gemeente Bergen

De Gemeente Bergen is een gemeente in Noord-Holland die vooral bekend staat vanwege haar rijke kunsthistorie en haar mooie ligging in de duinen aan de kust. Dit signatuur wil de Gemeente ook naar de toekomst toe vasthouden en versterken. Daarom is het initiatief gekomen om de bestaande cultuur instellingen in de Gemeente te bundelen in een nieuw kunstcentrum.
Samen met Patrice Hijsterborg van PR on the Park heb ik gewerkt voor het projectteam binnen de gemeente, die verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van dit centrum. In dit project hebben we nauw samengewerkt met de Communciatiemanager van de Gemeente Bergen.