A journey towards less email; putting in some rebel power

In some companies email is still a pretty big thing. In big companies it may surely be a main thing. But I just won’t accept that email = work. Email is a means to an end.  And with all the tools we have nowadays, it’s not always (usually not!) the best tool to get the job done.

About 2 years ago I personally experienced that you can make a shift from email to a collaboration platform. At that time I was a consultant for a large bank and the main worktool was email. Until we introduced an Enterprise Social Network. An open collaboration platform, connecting all employees worldwide. Being part of the Collaboration team, it was my job to be a frontrunner,  a change agent and obviously expected to eat my own dogfood. There you go: Shifting work from email to collaboration. Working out loud. Participating in various groups for the various parts of my job. Setting up agenda’s for meetings, taking notes and sharing updates. All online. This lead to the skipping meetings altogether, because the meeting itself became unnecessary.   Everything we used to do in the meeting had already been done online, and more…

Wow. So this is how work can be! It’s exciting and inspiring to connect and collaborate online with colleagues, no matter where they are on the planet.

And then back to reality, when I started working elsewhere.  Cause not every company has a platform which facilitates online collaboration. Of course you have the regular social platforms, but being restricted with compliancy regulations, email still rules. Time for some more rebel power 🙂

In 2014 I was inspired by Kim Spinder, a rebel with a cause and founder of We Quit Mail. Like Luis Suarez (the man outside the inbox), she was a strong advocate and ambassador for life without email. Practicing what she preaches, she shows that it can be done. I joined the WeQuitMail week, and put myself on a serious email-diet, allowing myself to send just 5 mails a day.

The week was an adventure. The best thing being that it wasn’t just affecting me, but my colleagues too. Because in order to work with me, they had to find different ways than email. And they became pretty inventive. So it worked both ways.

That week helped me in building an image of being a #NoEmail rebel. Sharing my tips for cutting down on email and, a while ago, introducing the weekly #NoEmailDay . This approach appeals to many colleagues because it’s doable. Although the trick is not to dive into all the email you missed on your #NoEmailDay on your next regular working day.
Anyway, bit by bit, colleagues are following the example and trying out wat works for them.

In the meantime I have also been working on providing a good alternative within the organization. Expanding the functionalities of our internal social platform from communication to collaboration. Enabling the use of workgroups for online social teamwork. We’re still in a trial phase, but in September the full functionality will be available for all colleagues. No more excuses. We can now all work out loud (without email). Although I strongly believe it is not about technology, it’s about a mindset. And the awareness that you can be more productive if you change your way of working. Be more open and collaborative.

My personal benefit is that having an image of not being fond of email, others are creative in the way they work with me. Thinking twice before sending an email. Which all adds to an ongoing decline in the nonproductive use of email.

Email ≠ Werk

De afgelopen dagen heb ik knetterhard gewerkt. Veel bereikt. En dan, na drie dagen, is het vandaag weer een ‘gewone’ werkdag. Aan het begin van de dag kan ik er niet omheen. Er is een enorme ‘frog’: een overvolle email box. Ik moet er iets mee; de vraag is ‘wat’?

Dan moet ik even terugdenken aan een presentatie die ik dinsdag mocht bijwonen van Peter Hinssen (The New Normal ; The network always win). Een zeer inspirerend verhaal, maar ook redelijk ‘eye-opening’. Hij gaf toen een mooi voorbeeld (een van de velen) waaruit blijkt dat we in een tijd zitten van radical change en er een groot verschil is in manier van werken tussen de jongere en oudere generatie. En ja, ik hoor (net als Peter) tot de oudere generatie.Hij vertelde dat zijn dochter een probleem had met haar laptop. En hij -als de it specialist in het gezin – moest dit probleem voor zijn dochter oplossen. Het was snel duidelijk wat er mis was. Zijn dochter had ruim 1700 ongelezen emails in haar inbox. Toen hij zijn dochter daarop wees, was het snel opgelost. Ze selecteerde alle emails en gooide ze in een klap weg. Klaar!

Het is heel verleidelijk om dat ook te doen met de mails waar ik tegenop kijk. Gewoon alles selecteren en ‘delete’. Wat een opluchting.

Toch doe ik het maar niet. Ik kies voor een soort tussenoplossing. Alles selecteren en ‘plop’ in een archief mapje. En zo kan ik de dag beginnen met een schone lei. Heerlijk!

Is email werk? Dat is de vraag. Voor mij is email gewoon een tool. Geen plicht, geen last. Maar iets wat mij moet helpen om mijn werk te doen, om de resultaten te bereiken die bijdragen aan het succes van het bedrijf waar ik voor werk.

Terwijl ik dit stukje schrijf, luister/kijk ik naar een Google Hangout van Luis Suarez over #noemail. En grappig, net nu hebben ze het over Happiness at work. Heel stellig wordt gezegd ‘If I ask people “What is the one thing you want to ditch to be happier at work?” people definitely say email and meetings.’. Ik kan dat alleen maar beamen.

Vorig jaar heb ik meegedaan aan de WeQuitMail week. Een aantal collega’s zullen zich dat nog wel herinneren. Het was een mooie ervaring. Het gave was dat het twee kanten op werkte. Want als ik mijn manier van werken verander, dan gaan anderen daarin meebewegen. Dus collega’s veranderden hun manier van werken om met mij samen te kunnen werken, omdat ik niet per mail bereikbaar was. Iedereen een beetje uit zijn comfort zone.

Alweer bijna een jaar verder ben ik stiekem volop weer in de emailsleur gevangen. Toch houd ik vast aan de overtuiging dat we echt veel minder met email zouden kunnen werken omdat er gewoon veel manieren zijn om effectiever te werken dan met email. Ik laat het niet gebeuren dat email bepaalt waar ik mee bezig ben en waar ik mijn tijd aan besteed. Tegelijkertijd weet ik dat voor heel veel anderen dit wel de realiteit is.

#noemail; don’t let email own your work.