EmpoweringPeople introduceert de Thuiswerkcoach

EmpoweringPeople introduceert de Thuiswerkcoach

De THUISWERKCOACH is een nieuw initiatief van EmpoweringPeople om thuiswerkers en thuiswerkmanagers te helpen om ontspannen en efficiënt te werken vanuit huis. Met drie betaalbare pakketten, zodat het voor iedereen toegankelijk is en waarmee je direct aan de slag kunt. En een bedrijvenpakket, voor en door eigen medewerkers.

Ineens moet iedereen thuiswerken. Terwijl we jarenlang hebben geploeterd om hier een goede modus voor te vinden, gaat nu verplicht de knop om. Dat gaat niet vanzelfsprekend goed. Hoewel er heel veel informatie beschikbaar is, lijkt de aandacht alleen te liggen bij de enorme hoeveelheid aan beschikbare tools en techniek. Aandacht voor het organiseren van je werk –  de juiste plek en het invullen van je werkdag – is er nauwelijks, en juist daar gaat het vaak mis.

Stel: je werkt ineens thuis. Het zijn juist de simpele dingen waar je tegenaan loopt. Waar ga je zitten? Waar moet een thuiswerkplek aan voldoen, nu je niet de luxe hebt om een ergonoom langs te laten komen? Hoe ga je om met je andere huisgenoten, zoals je kinderen? En hoe organiseer je werk en privé als dat allemaal vanuit dezelfde locatie plaatsvindt? Dat is waar De Thuiswerkcoach onervaren thuiswerkers mee op weg helpt.

“We worden ineens geconfronteerd met de grootste transformatie in onze tijd. Gaandeweg gaan we ontdekken wat het voor ons als mens, als organisatie en als maatschappij gaat betekenen. Duidelijk is dat werk nooit meer hetzelfde zal zijn. Daarom is het belangrijk om iedereen goed te faciliteren in deze nieuwe realiteit van thuiswerken, zodat we allemaal aan boord blijven’, aldus Margôt van Brakel

De Thuiswerkcoach biedt drie eenvoudige pakketten met een instapprijs van 25 euro: een basispakket met een thuiswerkgids die ingaat op het organiseren van je werk, en een online supportgroep; een compleet pakket inclusief 1-op-1 online coaching en een derde pakket speciaal voor leidinggevenden. Daarbij ligt de nadruk op ‘hoe stuur ik op output en niet op aanwezigheid’ en ‘hoe houd ik het welzijn van mijn medewerkers in de gaten’.

Daarnaast is er ook een pakket voor bedrijven. Een pragmatisch pakket voor en door je eigen medewerkers. Zo wordt thuiswerken een gezamenlijk ontwikkeltraject binnen de organisatie, met ruimte voor reflectie en groei. En.. door aandacht te geven aan de uitdagingen van thuiswerken voorkom je een burn-out golf.

Samen thuiswerken laten werken. Daar gaat het om.

The biggest transformation of our time: how we see ourselves

The biggest transformation of our time: how we see ourselves

I like challenges. I’m in for the big ones, because “I believe as many as six impossible things before breakfast”. This may get you puzzled; don’t worry, you’re not the first. So let me help you: nothing = impossible. It all starts with believing. ‘I have a dream’, and thank god, we all can dream.

Seeing how we are stuck today, in our never-ending focus on performance and perfection, I have a dream that one day we will find ourselves and live life to the fullest, making way for our potential. Not because we have to be our best, but because we are becoming who we are. Which, according to philosopher Friedrich Nietzsche, is our purpose in life. And with all I know and feel, I tend to agree.

Stuck huh? Yeah, stuck. Our mental health is on an all-time low. There are different issues. For one it’s our idea of how we are supposed to be. Our idea of normal. Normal has become a very slim concept. Strangely, it’s not so normal to fit the normal brief anymore. We seem to have a diagnose for everyone (OCD, ASS, ADHD to name a few). There even is a mental illness that we call ‘snapchat dysmorphia’, for people who want to look like their perfect snapchat picture – with filters – and who go to a doctor to make this happen. 

In schools we train our children to perform well. You could even argue that we are ‘programming’ our children. Just have a look at this video and you can see what I mean. And we measure the performance to ensure that our kids improve.

The benchmark is the holy grail and tells us what performance we should be looking for. So what happens to our special talents if we all need do ‘the same dance’? The only dance we’ll be able of dancing will be a dance that robots – at some point – will be doing better than us. Did you know that artificial intelligence is going to exceed our human intelligence?

So we could ask ourselves this question: Are we – humans – the failing prototype of what we will improve with artificial intelligence?

I dare say no! Maybe in our current view, being homo sapiens. Literally this means wise man. But being wise – on the long run – is no longer what makes us stand out.

It’s time to rethink our own position. Time for a transformation to become who we are born to be: connected. You, me, us, we are Homo Conexus. We distinguish ourselves by our ability, but also our need, for being connected.

So this is my big project. A lifetime of transformation. To see ourselves in a different light. A light that shines bright and sparkles with our great potential. A light that shines so bright it can embrace us all. If only we can learn to see. Seeing is believing. And we can start seeing in our dreams.

Notes:
1. On 16 April my TED talk at TEDxWassenaar will be about this topic.
2. Dutch readers can read my book ‘De mens van morgen; van homo sapiens naar homo conexus
3. On my website you can find a brief English summary of the book.

Transformation stories; paving the way for change

Transformation stories; paving the way for change

A story is a magical thing. It’s not just a bunch of words that presents some information. It’s a powerful tool to invite you on a journey. To go to a place you may not know, a place you may fear, a place you may think is not meant for you…

But as it’s just a story, you can go there in your mind. You can have a feel of what it brings and experience how it might be just the thing for you…

And then the magic happens.  It gives you a taste that is unfamiliar, something you could only imagine in your dreams, but in this story it feels as if it’s real. It’s happening, here and now.

Without knowing it your mind has made a leap into unknown ground, shifting your beliefs and paving the way for change. Welcome to the power of stories. From story writing, to story telling, to story doing.

For examples of our work click here.

Why change falls short

Why change falls short

Cowardice over courage

We live in a time of change. We aim for change and embrace it. We nurture and cherish our ability to change. But have you ever wondered how come we change and change and change, but somehow nothing seems to change?

A dear friend once told me a wise thing: “First change the way you think, only then should you change the way you act.” If you start with acting differently, then eventually your different actions will not lead to a different outcome. Changing the way you think – changing your beliefs – is what needs to come first.

Now let’s look into transformation. This is where the magic happens. What we really aim for is transformation. To arrive at a new reality. A reality that replaces our current reality.

You can change your outfit, you can change your name, you can change your org-chart. You can, but the big problem is, you can change it back again. Leaving the door open for going back to where you came from, means nothings actually changes. That’s why change doesn’t work. It’s the easy way, but also the useless way.

What you want is transformation. Transformation means that there is no way back. There is no escape route. Whereas change is for cowards, transformation is for the courageous. Transformation is much harder than change. You can’t manage transformation. You can’t schedule transformation. You can’t force is. The only thing you can do is enable it; create favorable conditions for transformation to take place.

There are three things you need to understand about transformation:

1: Transformation happens one person at a time. A ‘one-size-fits-all’ approach doesn’t work, because everyone is different. We all have different triggers.

2: Transformation takes time. As we are all different, we all have our own pace.

3: Transformation is tough. Think of how a chubby caterpillar transforms into a beautiful butterfly. Going from one state to the other requires effort. It’s a process. You need to let go of the old, to make way for the new. That’s pretty tough.

Looking at my own life I can pinpoint where transformation happened. Those where tough times, and eventually rewarding times. The things that set off the transformation where never clear directions. There were no instructions. It where personal experiences and personal insights. Sometimes tiny things, seemingly meaningless. But within a bigger picture, exactly what I needed to have the courage to take the required step. A step that only in hindsight was a step. Because it is not the action, but the mindset that really leads the way in transformation. Mindset first (change how you think) and then the actions will follow.

Instead of nurturing change abilities, shouldn’t we stimulate courage? Make way for courage by minimizing fear.

In the end fear is our greatest enemy. Fear that keeps us in the mode of change; fear that holds us back from enduring the toughness; fear that stands in the way of reaching a new reality.

Should we rather be cowards than heroes?

I know the answer and so do you. We can all be heroes.

Anders doen is de sterkste boodschap

Anders doen is de sterkste boodschap

Er wordt heel wat afgepraat. En geschreven. Met het idee dat deze woorden – gesproken of op schrift – iets in gang zetten. Mensen bewegen om iets te gaan doen. Hoe kan het dat we denken dat woorden zo belangrijk zijn om gedrag te beïnvloeden? Omdat het makkelijk is? Omdat we woorden in overvloed hebben? Dat is misschien ook precies het probleem…

Als communicatieadviseur krijg ik vaak verzoeken om communicatie te doen (logisch 😀). Ze hebben een adviseur nodig, die zeker drie dagen in de week communicatie gaat verzorgen. Elk zichzelf respecterend programma / project zet communicatie tegenwoordig hoog op de agenda. Dat is goed nieuws, maar de invulling ervan bepaalt het succes. Bij het verzoek om communicatie is heel vaak ook een beeld hoe dat er uit moet zien. Een wekelijkse nieuwsbrief om mee te beginnen. Een eigen website, een eigen logo. Vooral veel communicatie. Drie dagen in de week communicatie produceren om over de doelgroep uit te storten. Wooaah, failure guaranteed.

Hoe het communicatievak is veranderd

Met ruim 20 jaar ervaring heb ik het vak zien veranderen. Vroeger had je als communicatieadviseur exclusief toegang tot de communicatiekanalen, dus deed je de communicatie. Tegenwoordig zijn die kanalen toegankelijk voor iedereen. Van communicatie doen voor een organisatie, verschuift het naar communicatie mogelijk maken (infrastructuur bieden) en adviseren over de juiste inzet van kanalen en de juiste boodschap. De communicatie wordt gedaan door de persoon of het team, die daar de logische afzender van is.

Deze verschuiving zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. Doordat iedereen toegang heeft tot de communicatiekanalen, wordt er veel meer gecommuniceerd. Waar je voorheen een overzichtelijke stroom van communicatie had, voelt het nu als een lawine. En de oplossing om in die lawine je punt over de bühne te krijgen is NIET door heel veel te communiceren. Echt niet.

No alt text provided for this image

Hierbij een plaatje wat ik al jaren in mijn achterzak heb en bij elk adviesgesprek op tafel leg. Ooit gevonden op internet. Het geeft precies weer waar je focus moet zitten. Niet alles wat je zelf (als organsitie, afdeling, programma of project) interessant vindt over de doelgroep uitstorten, maar ontdekken wat relevant is (dus dan moet je echt in de huid van je doelgroep kruipen) en alle energie daarop richten. Als je teveel meeneemt wat niet relevant is, dan is de kans dat juist het relevante stukje van je communicatie niet aankomt.

Het kan anders. Het moet anders.

Sinds een paar jaar heb ik de stellige overtuiging dat anders DOEN de sterkste boodschap is. Dat vinden de programma’s en projecten nogal ingewikkeld. Want een woord is nog geen daad. En woorden zijn sneller gerealiseerd. Veel trajecten in organisaties zijn gericht op ander gedrag. Een andere cultuur, een andere manier van werken. In plaats van het erover te hebben, kun je beter laten zien dat de verandering er al is. Door de dingen anders te doen. Of door iets anders te doen.

Voorbeelden

In plaats van een directeur die een grote groep medewerkers toespreekt, nodigt de baas een hele kleine groep medewerkers uit om mee in gesprek te gaan. In plaats van ghostwriting, worden teksten door de mensen zelf geschreven. In plaats van zit en luistersessies, organiseer je een sessie waarin mensen zelf aan de slag gaan om iets te leren. In plaats van de afdeling communicatie die de communicatie onder controle houdt en alles binnen de lijntjes houdt, naar het stimuleren van initiatieven vanuit de werkvloer, die juist die lijntjes overschrijden. Elk bedrijf heeft piraten nodig (leestip “Be more pirate”, nu weet je ook wat de mensen in de metro op de foto hierboven aan het lezen zijn). Ze zijn er al en als je ze een zetje geeft, dan kan dat enorm veel impact hebben op de verandering die je beoogt.

Zo organiseerde ik een paar jaar terug een sessie zakelijk tekenen voor 160 collega’s. In twee uur tijd leerden ze op een andere manier hun boodschap over te brengen. Er waren heel wat kritische geluiden, want zonde van de tijd van al die mensen en zonde van het geld. Maar… een zaadje was geplant voor ander gedrag. Die 160 mensen brachten het in hun teams en die gingen er ook meer aan de slag. Het verspreide zich als een vuurtje. Zo veranderde communicatie van kille powerpointslides naar inspirerende tekeningen. En dat bracht een nieuwe vibe in de organisatie. Mensen voelen dat er iets verandert.

Het afschaffen of radicaal veranderen van reguliere processen is een hele sterke boodschap

Dit anders doen gaat zeker niet alleen over communicatie. Maar vooral ook over allerlei business processen die je anders gaat doen. En dit is altijd mijn advies aan organsitaties, programma’s of projecten. Ga het anders doen. Daarmee wordt de verandering tastbaar en geloofwaardig. Dan gaan de mensen mee.

Het stoppen van dingen is bijvoorbeeld een hele sterke boodschap. Bijvoorbeeld het afschaffen van exclusieve parkeerplekken voor de directie (heel makkelijk te doen) of het radicaal versimpelen of afschaffen van de jaarlijkse businessplanningscyclus (dat ligt ingewikkelder). Gedrag beïnvloed gedrag. Woorden doen dat niet (voldoende). En dus zijn daden geweldige communicatieboodschappen.

Kortom, in plaats van al die woorden, probeer eens in daden te gaan communiceren. Het wordt er een stuk leuker, interessanter en effectiever door.

Kanttekening: Ik gebruik ook veel woorden om dit uit te leggen. Ja, scherp gezien! Hoewel er steeds minder mensen zijn die lezen, heb jij het tot het einde gered. En daarmee hoop ik dat ik je geholpen heb met dit verhaal. In mijn werk ben ik ondertussen afgestapt van ‘communicatie doen’ en stimuleer ik organisaties (en programma’s en projecten) om tot die daden te komen die zoveel meer zeggen dan alle woorden die je er aan kunt geven.

Urgent message for CEO’s: put your people first, not your customers

Urgent message for CEO’s: put your people first, not your customers

Dear CEO,

I would have preferred to talk with you about this in person. But time is running out. And I felt it’s important to get this message to you rather sooner than later. Talent is being wasted. People are getting hurt and the continuity of your organisation is at stake. That’s why I decided to send you this message.

I acknowledge the huge responsibility you have. Facing the judgement of your shareholders quarter by quarter. And simultaneously ensuring the continuity of the organisation on the long run. Not an easy task.

Putting customers first has been the holy grail. Everything for the customer. Focussing on the needs of your customers while keeping costs to the lowest possible level, to ensure a competitive position.

For the sake of high performance McKinseys and the likes show up to guide the organisation through transformation, to fit – or rather outperform the benchmark. And preferrably speed-up the transformation. Quick fixes that show results to please the shareholders in the next quarter.

People, Planet, Profit…. Yes, the planet has been given a fair share in the responsibility of companies, and for sure profitability. But what are you doing to respect and prosper the power of your people? People are no more than numbers. They are regarded as costs rather than assets.

Do you realize what’s happening? People are being sacrificed for the sake of profitability. The one thing that makes things happen for your customers every day, the workforce, is sadly worn out in the process.

It is not your customers that should be your focus. It’s your people. That is what makes your organisation stand out. The employees that choose to work for your organisation. To serve the customers. Without these people you are nothing.

The snake is biting it’s own tail. You may not know it, but one day you will see. This focus on costs, revenue and cashflow. So wake up, cause time is running out. Talent is walking out the door. And will do so with more speed than you can get new hires in. And the CEO’s that put their people first, those will be the ones people will love working for. And I’ll tell you a secret, if the people love their work, they will put the customer first, and then all will work out.

It’s not too late. You are the one in charge, so you need to step up as a leader.

A leader takes responsibility for finding the potential in people and has the courage to develop that potential. (Brené Brown)

People are not numbers, they are your greatest asset. It is your job to provide a working climate where your people can prosper.

If you don’t have the people, then it’s no use having customers. Cause there will be no one to serve them. So please take a moment to reflect. Start listening to your people. They can tell you what they need to put customers first. They can tell you what they need to step up the game. And show the leaders in your organisation what it means to lead. To empower your people, in stead of suffocating them with ever increasing demands to do more, more, more. It’s not about doing more, it’s about doing the right thing.

Empowered people can lift the world. It’s your job to set the stage for that to happen.

Kind regards,

Margot van Brakel

Sometimes I believe as many as six impossible things before breakfast. This impossible challenge is one of them.