Aanpak

Communiceren vanuit één verhaal

EmpoweringPeople combineert inzichten vanuit diverse disciplines, waaronder communicatie, stakeholder- en verandermanagement en komt tot een aanpak die werkt. In deze geïntegreerde aanpak staat het ontwikkelen en uitdragen van één verhaal centraal. Een strategie is echter niks zonder executie. That’s where the magic happens. 

EmpoweringPeople zoekt verbanden tussen de betrokken partijen die het waar moeten maken en vindt manieren om alle partijen werkelijk te betrekken. Dat kan alleen door middel van duidelijke en open communicatie die de doelgroepen raakt. Zodat partijen de wil krijgen om bij te dragen aan de doelstellingen en de weg vinden om dat te realiseren.

Alles draait om één verhaal
Een verhaal is een geweldig instrument. Een verhaal met de juiste boodschappen, dat beklijft en doorverteld kan worden. Helder, bondig en aansprekend. Daarom begint alles met het ontwikkelen van een goed en eenduidig basisverhaal. De volgende stap is het uitdragen en overbrengen van het verhaal. Mondeling, schriftelijk, (audio)visueel, via social media, etc. En het trainen van mensen in de organisatie met een spilfunctie, om het verhaal – op hun eigen manier – over te brengen. Het bijbrengen van storytelling vaardigheden.

Een sterke interne cultuur
De aanpak bij organisatieveranderingen resulteert in een organisatiecultuur waarin medewerkers excelleren omdat ze hun bijdrage erkennen en waar willen maken. Medewerkers zullen zelf nieuwe uitdagingen ontdekken die helpen bij het realiseren van ambities. Deze ambities zullen niet alleen op directie niveau beleefd worden, maar op alle niveaus in de organisatie. De strategie komt in de organisatie tot leven, omdat deze door alle instrumenten wordt bekrachtigd.

Wat levert een geïntegreerde aanpak op?
– Betrokkenheid van alle relevante partijen
– Samenwerking
– Focus op doelstellingen en ambities
– Snellere en betere resultaten

SaveSave

SaveSave